Anmäl dig som funktionär på två ställen

  • 30 aug 2023

Sommaren 2024 genomförs O-ringen Smålandskusten och OK Njudung är en av många föreningar som kommer bidra till detta arrangemang. Vi har lovat att vi kan bidra med en start och behöver därmed hjälp från ett stort antal medlemmar i klubben. Vi tänker att många i klubben vill jobba tillsammans med starten, men det finns så klart även möjlighet att hjälpa till med mycket annat för den som hellre önskar det. Vi som klubb får ersättning för alla nedlagda timmar, oavsett vilket uppdrag du som medlem väljer att hjälpa till med.

Det är så klart långt till nästa sommar, men O-ringen behöver ändå veta hur många orienteringsklubbar och medlemmar som finns att tillgå, utöver det kommer sedan andra idrottsföreningar mm erbjudas att hjälpa till.

Vi önskar att du gör två anmälningar för att visa ditt intresse, dels via Eventor där vi som klubb bevakar intresset, men också via funktionärssystemet Mobilise enligt länken nedan.

https://oringen.mobilise.se/Applicant.aspx?arr=9100495&lang=SE

Mer information finns att läsa under funktionärer på O-ringens hemsida

https://oringen.se/tillfallen/smalandskusten-2024.html