Personuppgifter

Så hanterar klubben personuppgifter

 

Det hanteras generellt sett mycket personuppgifter i idrottsföreningar. Det kan vara medlemsregister, vid ansökningar för olika ekonomiska stöd, start- och resultatlistor och allt annat runt tränings- och tävlingsarrangemang.

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet i OK Njudung behöver vi behandla våra medlemmars personuppgifter för olika ändamål som har med verksamheten att göra.

OK Njudung behandlar medlemmarnas personuppgifter för att:

  • sköta löpande aktiviteter (t ex träningsverksamhet och medlemsmöten)
  • kunna kommunicera med medlemmar (t ex kallelser till aktiviteter eller information till medlemmar/målsmän)
  • hantera ekonomiska transaktioner (medlems-, tävlingsavgifter mm).
  • sammanställa statistik och följa upp verksamheten (t.ex. verksamhetsberättelsen)
  • sköta lägerverksamhet
  • ge utbildning
  • publicera material på hemsida och sociala medier

OK Njudung behandlar även personuppgifter innan, under och efter de tävlingar vi arrangerar i form av anmälningar och resultatrapportering.

OK Njudung behandlar också personuppgifter för att ansöka om bidrag eller stipendium från bl a Vetlanda kommun, Smålands orienteringsförbund, Smålandsidrotten, stiftelser eller fonder.

Bilder som publiceras på t.ex. hemsida och sociala medier har som syfte att marknadsföra klubbens arrangemang och aktiviteter. Bilder där det går att identifiera personer räknas som personuppgifter.

När du betalar ditt och/eller ditt barns medlemskap till OK Njudung och/eller deltar i något av våra arrangemang accepterar du att föreningen hanterar dina och/eller ditt barns personuppgifter enligt ovanstående beskrivning. Kontakta styrelsen om du inte vill att bilder på dig publiceras eller är i behov av särskild sekretess.