Klubbstugevärdar

Klubbstugevärdar 2024

Kontakta din efterträdare och lämna nyckel/väska                 

Byt vecka med någon annan om ni får förhinder den aktuella veckan.

Obs! Tänk på att du som stugvärd gör en översyn ( behov städning? ) av  klubbstugan även om vi inte har någon verksamhet, den kan vara uthyrd.

Vecka Namn Telefon
1 Ej fika  
2 Gustav Johansson/Magnus Johansson 070-871 79 02
3 Christer Bardh/Markus Rydberg 070-165 28 96/070-634 27 19
4 Ragnhild Frejd 070-863 71 75
5 Anders Svensson/Mattias Rinaldo 076-177 90 15/070-655 97 34
6 Krister Karlsson/Martin Pollack 070-391 69 74/072-573 69 98
7 Robert Norén/Linus Norén 070-313 37 56
8 Joakim Karmetun/Cecilia Karmetun 076-348 79 79
9 Johan Sandlund/Per Sandlund 070-655 91 72/070-655 91 72
10 Peter Folkesson/Bengt Hesslekrans 072-219 50 43/070-318 67 74
11 Jeanette/David/Dennis Toll 070-634 96 11/073-853 70 56
12 Sören Persson/Sebastian Idefjärd 073-846 85 43/076-801 95 75
13 Ingvald Björklund/Ann-Kristin Karlsson 070-956 89 54/070-359 55 37
14 Jan-Ola Karlsson/Emma Hultgren 070-372 25 58/070-556 00 11
15 Ulf Palmqvist/Lena Johansson 073-362 92 33/070-950 82 04
16 Johnny Johansson/Jessica Martinsson 070-392 07 12
17 Rasmus Andersson/Tomas Andersson 073-544 72 28
18 Ej fika  
19 Thomas Elofsson/Cecilia Elofsson 073-884 91 41
20 Ulf Svensson 070-673 88 82
21 Maria Wickholm/Malin Bergh 070-795 00 94/073-055 13 72
22 Jonny Ribbersten/Markus Gunnarsson 070-271 37 69/076-130 30 83
23 Marcus Stråhle/Daniel Svensson 070-601 40 94/070-256 42 85
24 Stefan/Margareta Larsson 070-658 95 23
25 Albin Toll/Oscar Hultgren 073-314 21 61/072-506 07 53
26 Ej fika  
33 Tomas Petersén/Lotta Petersén 073-096 09 90
34 Carl-Johan Svensson/Caroline Renebrant 072-250 70 90
35 Elin Hansson/Peter Karlsson 070-332 39 92/070-375 06-81
36 Carola Engstrand Norén 073-416 28 07
  Rose-Marie Hjalmarsson 076-796 88 36
37 Ulrika Ribbholm/ Lars Ribbholm 070-356-12 61
38 Anders Dahlén/Magnus Wärnsved 073-631 30 33/072-446 23 23
39 Anna Göransson/Jenny Sander 070-254 08 38/070-270 27 98
40 Tommy Johansson/Robert Strömberg 073-158 68 02/072-160 70 36
41 Dennis Gustavsson/Ulrika Fransson 070-367 36 57
42 Pontus Holmberg/Nathalie Johansson 073-043 93 11
43 Jan-Olof Johansson/Björn Lönner 073-055 37 43
44 Kjell Rosgren/Marianne Rosgren 070-203-29 89
45 Martina Sundling/Per Sundling 070-553 84 14
46 Malin Lingmert/Johanna Petersson 070-316 24 24/073-813 92 63
47 Jörgen Almqvist/Morgan Miledal 073-030 24 55
48 Bo Hultgren/Maria Petersson 070-626 50 49
49 Anna Rosen/Per Fransson 073-031 02 33
50 Anders Pettersson/Maria Sundberg 073-846 06 14
51 Ej fika  
52 Ej fika