Orienteringstermer

Skala

Kartan är en förminskad och förenklad bild av terrängen sedd uppifrån. Hur mycket kartan är förminskad framgår av skalan. I skala 1.5000 motsvarar 1 cm på kartan 5000 cm i verkligheten, det vill säga 50 meter. Terrängen är alltså förminskad 5000 gånger. Ju mindre terrängen är förminskad, ju större är skalan och desto lättare är det att läsa kartan.

Passa kartan

Kartan är en avbild av terrängen. När Du läser kartan skall bilden passa med verkligheten. Detta innebär att kartans norr (uppåt) ska ligga mot verklighetens norr. Föremål till vänster om Dig i terrängen ska också vara till vänster på kartan och så vidare. Kartan måste alltid hållas passad.

 

Rött mot rött

Kompassen kan användas för att passa kartan. För att underlätta kan man rita ett rött streck vid kartans norr. När kartans passas ska den röda delen (pekar mot norr) av kompassnålen peka mot det röda strecket.

 

Tumgreppet

Att hålla tummen bredvid den punkt på kartan vid vilken man befinner sig kallas tumgreppet. Kartan hålls vikt i handen och tummen flyttas vartefter man förflyttar sig i terrängen. Detta underlättar när man ska läsa kartan nästa gång.

 

Ledstång

Föremål som är lätta att följa i terrängen, till exempel väg, stig, bäck kraftledning, åkerkant och liknande föremål.

 

Ledstångsbyte

Man byter ledstång när man till exempel viker av från den stig man följer till en annan stig eller någon annan ledstång.

 

Friorientering

En klassisk orienteringsbana med kontroller som tas i en bestämd ordning på en slinga.

 

Stjärnorientering

Varje bana består av en kontroll. Efter varje kontroll återvänder man till startpunkten och tar en ny karta med nästa bana.

  

Klöver

Fyra banor (eller fler) med två-tre kontroller per bana. Efter varje kontroll återvänder man till startpunkten och tar en ny karta med nästa bana.

 

Linjeorientering

Linje inritad på kartan som ska följas i terrängen. Linjen är ej markerad i terrängen men har ett okänt (för eleven) kontrollmarkeringar vid terrängpunkter som passeras efter linjen.

 

Mallkarta

En karta där en övnings alla kontroller finns inritade.