Historik

1978
OK Njudung bildades den 15 januari 1978 genom ett samgående mellan OK Vetlanda och Landsbro IF:s orienteringssektion. Klubben skulle vara en tävlingsklubb och det ursprungliga moderklubbarna skulle kvarstå tills vidare som självständiga enheter. Träningar bedrevs måndagar vid Friluftsgården Brunnen och torsdagar vid Mogärdeskolan. Tävlingströjor införskaffades.

Kersti Johansson var anställd som fritidsledare vid Mogärdeskolan men var vissa timmar engagerad med administrativ verksamhet, ungdomsledarskap o d för klubben. Torild Bornetun utsågs till föreningens förste ordförande. Bland tävlingsresultaten första året kan nämnas att Per Fransson, Ola Johansson och Kjell Löfqvist blev 3:a i H12 vid Hallandsstafetten.

Damlaget blev 19:e lag i 2-mila. Ulrika Bornetun blev 2:a på USM i D 15-16. Arne Svensson segrade i Hyltes 2-mil. En prestation eftersom det var tredje segern. Klubben var bäst i Småland på DM för ungdomar och erhöll Skogskarlarnas pris.

1979
Klubbjackor och träningsoveraller togs i bruk under året. KM avgjordes på Tjörn med ett 50-tal deltagare. Dåligt väder. Ulrika Bornetun blev 2:a på 5-dagars i D 15-16 A och segrade i Ungerns 5-dagars i 15-16. Arne Svensson blev 6:a på lång-SM och Ellinor Bornetun blev DM-mästare i klassen D 11-12 A. P A Löfqvist ordnade klubbnål och dekal och begreppet "kontrollstämplad smålänning" myntades.

1980
Vid styrelsesammanträde i februari diskuterades möjligheten att bilda en klubb av nuvarande tre enheter. Representanter från Landsbro IF ställde sig skeptiska till klubbens fullständiga integrering i OK Njudung. Från OK Vetlandas sida skulle man undersöka intresset i klubben för ett sådant förfarande.

Kjell Löfqvist tillverkade och skänkte en ordförandeklubba till klubben. Kersti Johansson anställdes i klubben. Kommitté för sammanslagning med OK Vetlanda utsågs. Skidorientering infördes på klubbens program. Den aktiva familjen Fridlund lämnade Landsbro. Målklocka inköptes tillsammans med IFK Sävsjö Regnskydd behövdes och inköptes.

Arne Svensson segrade i fjällorienteringen tillsammans med Sven-Gustav Dahlberg. Stefan Larsson blev 3:a. Hallpressen utsåg Ulrika Bornetun till Årets Junior i länet, alla kategorier. Ulrika hade rankingnummer 5 i D 17-18.

1981
Årsmötet beslutade enhälligt att OK Vetlanda skulle byta namn till OK Njudung. Beslut fattades att genomföra Vetlanda halvmara den 5 september tillsammans med joggningstävling omfattande 8 timmar. Hökåsbladet färdigställdes genom Clas Löfqvist försorg. 25-mannabudkavlen genomfördes med Tjustkulle som TC. Klubbfolder framtogs på Torild Bornetuns förslag och en ev. orienteringslinje vid Njudungs gymnasieskola skulle startas upp läsåret 1982/83.

Frågan om klubblokal diskuterades. Tänkbara alternativ var en källarlokal på Kullgatan (Frälsningsarmén) och förvärv av hus på Garpudden. 19 skidorienterare tog ut skidlicens. Stora framgångar vid tävlingar i Småland. Sören Swärd, Lennart Larsson och Lars Bengtsson blev 3:a i H 21 vid GM. 377 trimpaket såldes och Solskolan genomfördes vecka 32.

Ulrika Bornetun blev 4:a på natt-SM i D 17-18 och samma placering blev det för Ulrika i landskampen Sydsverige- Danmark- Storbritanien.   Stefan Larsson blev SSM segrare i H 35 och för första gången genomfördes Ungdomens 10-mila. Placering blev 22:a och bästa Smålandslag.

1982
Kommittén för klubblokal redovisade att ett förvärv och en ombyggnad av Garpudden skulle innebära en beräknad totalkostnad på c:a 160.000 kr. Friidrottssektion bildas. Träningsläger var under pingsthelgen ordnad vid Hestra stugby. Beslut fattades att ta fram en ny karta i Sjunnen/Holsby i stället för Kettilsås.

Kontakt togs med fritidsnämnden om att klubben hade intresse av att bygga fritidslokaler m m i Östanå. Närkarta för Korsberga diskuterades. Ulrika var klubbens framgångsrikaste orienterare med en 3:e plats i landskampen Sydsverige-Danmark-Storbritannien. Samma placering nådde hon i juniorcupen, blev 4:a i natt-SM, 10:a i dag-SM och 4:a på 5-dagars. Hanna Larsson blev DM-segrare i D10.

1983
Frågan om gemensamma lag med Nässjö OK i vissa kavlar diskuterades. Beslutades att inköpa en additionsmaskin. Lokalfrågan var åter aktuell och beslut fattades om att hyra en lokal i Norrgårdshallen. Beslutades att ej bevilja Kersti Johansson tjänstledighet från sin fritidsledartjänst. Anne Persson anställdes som fritidsledare för läsåret 1983/84. Förslag framkom om inköp av en mindre buss för 12-15.000 kr. Inget beslut. Gammaldanskurs genomfördes och träningsläger ordnades i Oskarshamn under pingsthelgen.

1984
DM-budkavlen genomfördes på ett bra sätt i Trollebo. Ny tävlingsdräkt. Ulrika Bornetun erhöll kommunens elitbidrag. Antalet fullföljande i Vetlanda halvmara uppgick till 1151 och inbringade ett netto på c:a 33.000 kr. Kartan i Trollebo och Holsby/Sjunnen var klar. Det blev DM -och GM-seger för Birgitta Olsson, Ulrika Bornetun och Margareta Larsson i D 21.

1985
Kartan över Östanå var klar. Tävlingen den 1 maj på Trollebokartan fick inställas på grund av snö. Tält förstördes av snömassorna. Skogssports juniorcup skulle avgjorts. Buss inköptes för 71.000 kr. Klubben blev också ägare till klubbflagga. Träningsläger ordnades i Perstorp genom Anne Perssons försorg. Ulrika Bornetun blev 5:a på natt-SM i Växjö i D 21. DM-budkavlesegrare i D 21 blev Agneta Nilsson, Anne Persson och Ulrika Bornetun. Nömmens sjöis fick utnyttjas för skidorientering. Ulrika blev 2:a i D 21 E.

1986
Tjejlunken genomfördes för första gången med 150 deltagare. Pia Fridell, OK Njudung segrade. Automatisk telefonsvarare installerades hos P A Löfqvist. Halvmaran hade nästan 1400 deltagare. Klubbens ungdomar ordnade bussresa till tävlingar i Frankrike. Klubben fick besked om att vi fick arrangera Smålandskavlen 1991. Luciafirandet traditionsenligt i badhuset. Klubbläger i Västervik. Martin Flodin blev 13:e på USM i H16.

1987
Ny buss inköptes för 160.000 kr. Vi fick 35.000 kr för den gamla. Vi försökte hyra lokal av Vetlanda simsällskap men fick nej och istället hyrdes en lokal i Centrumfastigheten. Resultatmässigt blev Hanna Larsson GM-mästare i D 16, Per Andersson blev 4:a i H 18 och Tobias Funke 10:a i H 16. Vid SSM blev Hanna Larsson 3:a i D 16 och Andreas Friman samma placering i H 14. Vid GM i skidorienteing blev Stefan Larsson och Birgitta Olsson mästare i H 40 respektive D 45.

1988
Klubben presenterade orienteringssporten i samband med Domus fotbollskola. 10-årsjubileum firades på Paradisvallen, Bäckseda med god mat, bra musik, god stämning och med 85 deltagare. Orienteringens dag genomfördes på Torget och vid Tjustkulle med ett 60-tal intresserade Vetlandabor som deltagare. Träningsläger genomfördes i Åhus och Närke.

Andrew Gunnarsson började att tävla i klubben i klasssen H 16. Medlemmar var engagerade i en skallgångskedja i Björköby. För detta fick vi ett tack från polisen. Överläggningar pågick om att köpa/hyra TK 77:s lokal i Östanå. Förhoppningarna var stora att detta skulle lyckas med kommunens hjälp. Stadskartan blev klar. Medlemsantalet uppgick till 398. (högst hittills i klubbens historia). Ett 20-tal av klubbens medlemmar deltog i olika SM-tävlingar.

Vid dag-SM blev Per Andersson 13:e i H 20, Martin Flodin 13:e i H 18 och samma placering blev det för Martin vid natt-SM. Mattias Karlsson blev 10:a vid USM i H 15 och Hanna Larsson 7:a i D 16. Vid GM i skidorientering belade Hanna Larsson en 2:a plats i D 16. Vid VM för veteraner i Åmål blev Stefan Larsson 4:a i H 40.

1989
Klubben fick 25.000 kr från Berthiastiftelsen till ungdomsverksamheten . Medlemmar städade ihop 10.000 kr genom arbete på soptippen. Läger ordnades i Åhus, Perstorp och Närke. Diskuterades ett samarbete med Nässjö OK. Hallmaran gav ett överskott på hela 66.000 kr. 80 medlemmar firade Lucia i Mogärdeskolan. Hanna Larsson ingick i ungdomslandslaget och utsågs till Smålands bästa orienterare 1989. Detta tack vare seger i natt-SM i D 18, 5:a på lång-SM i D20, etappseger på 5-dagars i Jämtland i D 18 E och 2:a sammanlagt i Skogssports Cup D 18.

Per Andersson blev 8:a på dag-SM i H 20, 11:a på natt-SM i samma klass och tillsammans med Tobias Funke och Andrew Gunnarsson blev det en 10:e plats vid SM-budkavlen i H 20. Vidare blev Per 8:a i Skogssports Cup och etappsegrade vid 5-dagars i H 20 E. Samma prestation svarade Greger Larsson för i H 70 A. Klubben kammade hem hela 12 mästerskapstitlar vid DM. Fam. Lennart Larsson och fam. Christer Svensson flyttade från Vetlanda.

1990
Förhandlingar pågick med kommunen om förvärv av klubbstuga i Östanå men utan resultat. Klubben segrade i motionsklassen vid Pingststafetten. Kontakter förekom om ett ev. bildande av gemensam tävlingsklubb mellan Eksjö SOK, Nässjö OK och OK Njudung. Johan Larsson segrade i skol-SM och GM och blev 3:a på SSM i H 14.

Hanna Larsson segrade i GM, lång-DM och SM, 2:a på öppna Schweiziska mästerskapen och natt-DM, 3:a på natt-SM, lång-SM och svenska juniorcupen i D 18. Etappsegrar i 5-dagars blev det för Margareta Bohlin, Margareta Larsson och Stefan Larsson. Det ekonomiska nettot för Hallmaran blev hela 67.000 kr. Hanna Larsson fick Smålands skogsflickors stipendium och Andrew Gunnarsson fich Smålands Skogskarlars motsvarighet.

1991
Kartan över Vetlanda City blev klar. Det blev ingen gemensam tävlingsklubb med Eksjö SOK och Nässjö OK. Däremot skulle klubbarna samverka vid träningar. Smålandskavlen genomfördes i Landsbro med mer än 3.000 deltagare i strålande höstväder. Stor funktionärsfest i Folkets Park, Vetlanda. Niclas Carlemar var festgeneral. Hanna Larsson lämnade klubben efter säsongens slut för att 1992 tävla för IKHP. Hanna Larsson blev 3:a på natt-SM och lång-SM i D 20. Etappseger i juniorcupen blev det också för Hanna i D 20.

1992
Klubbmedlemmar sökte efter en försvunnen kvinna i Ramkvilla. Tack från polisen erhölls. Tobias Funke lämnade klubben för att återvända till moderklubben IFK Sävsjö. Inköp av dator och skrivare gjordes för 24.000 kr. Namnbyte från Hallmilen till VP-milen. Årsmötet beslutade att avvakta med försäljning av bingolotter. Träningsläger i Blekinge. Ramkvillakartan förelåg i provtryck. Stefan Larsson blev SM-mästare i H 45. Johan Larsson blev DM, GM och SM-mästare i H 16.

1993
Äntligen kunde beslut fattas om att bygga en egen klubbstuga i Östanå. Beräknad totalkostnad inkl. inredning uppgick till 270.000 kr. Byggstart 1 april, taklagsfest 13 maj och invigning 13 november. Bengt-Åke Arwidsson bar byggledare. Den planerade vildmarkstävlingen på Ramkvillakartan tillsammans med OK Bävern och Landsbro IF blev inställd. Besked erhölls om att vi fick landslagstester den 30 april och 1 maj 1994. Revidering ovh utökning av Trollebokartan påbörjades. Johan Larsson segrade i natt-SM i H 18. Arne Svensson, Lars-Gunnar Flink och Stefan Larsson vann Budkavle-SM i H 45.

1994
Revidering av Föredakartan och Östanåmon påbörjades. Träningsläger genomfördes i Göteborg och Närke. Johan Larsson erhöll länsförsäkringars juniorstipendium. Efter omröstning vid klubbmöte fastställdes namnet på klubbstugan till Njudungsstugan. Provtryck på den utvidgade Trollebokartan förelåg. Klubbens medlemmar fick erbjudande att arbeta hos Team Sportia 1995 i samband med 5-dagars i Hässleholm.

Elittesttävlingarna på Ramkvillakartan den 30 april och 1 maj blev en sportslig framgång med ett perfekt arrangemang och hårda utslagsgivande banor. Mycket beröm erhölls från de båda landslagskaptenerna Lars Hogedahl och Signar Eriksson. Johan Larsson kom på 4:e plats på kort-SM och skol-SM i H18.

1995
Träningsläger genomfördes i Åhus och Stockholm. Familjefest ordnades med ett 70-tal deltagare. Vintermossen på Ramkvillakartan blev naturreservat. Ett antal klubbmedlemmar utförde arbete hos Team Sportia på 5-dagars i Hässleholm.

Läger för ungdomar genomfördes vid friluftsgården Brunnen. Klubben blev 2:a på Alvesta SOK:s nattbudkavle och 15:e på Kolmårdskavlen. Vid Smålandskavlen i Nybro låg vi sensationellt på en 6:e plats efter nattsträckorna. Mycket bra insatser av Johan Larsson och Andrew Gunnarsson. Slutresultatet blev en 55:e plats.

1996
Gammeldanskurs startade. Försäljning av bingolotter startades upp för att förstärka ekonomin. Träningsläger i Åhus. Familjefest ordnades. Ungdomsläger genomfördes vid Friluftsgården Brunnen. Klubben var inbjuden till informationsmöte om 5-dagars 2002 med Västervik som centralort. Vi tackade nej till medverkan bl.a. på grund av avstånd. Regnlysystem i Småland 1998 diskuterades.

Vi är positiva till detta om majoriteten av klubbarna är intresserade. Vi uppnådde en 99:e plats på 10-mila. Johan Larsson hade den 7:e bästa tiden på sträcka 1. Maria Pettersson blev DM-mästare och Per Jonsson 2:a i P 14 i terränglöpning.

1997
Träningsläger i Göteborg. Revidering av södra delen av Trollebokartan pågår inför DM 1998. InLine (rullskridskor) stod på programmet i samband med VP-milen. Försäljning av Bingolotter upphörde på grund av dåligt köpintresse. Ungdomsläger vid skolan i Landsbro.

Hårdaruset, en tuff tävling genomfördes i Hårdasjöterrängen i Landsbro med 24 deltagare. Spårfinnarkår organiserades som en resurs till polisens förfogande vid skallgång. Vi fick Berthiastiftelsens stipendium på 15.000 kr för satsning på tjejer. Vi deltog i manifestation mot droger och våld. 20-årsjubiléum kommer att firas den 4 april 1998 på Paradisvallen, Bäckseda.

1998
Den 4 april firade klubben sitt 20-årsjubiléum på Paradisvallen, Bäckseda med c:a 120 deltagare och med ymnigt snöfall. Utmärkelser delades ut till ett 40-tal av klubbens medlemmar. DM i klassisk distans genomfördes vid Trollebo med perfekta arrangemang och utslagsgivande banor. Antalet deltagare uppgick till 1207.

Stefan Larsson blev silvermedaljör vid veteran-VM. Klubben deltog med två lag på Tjoget. Martina Karlsson och Richard Rosgren tog under året ett fler- tal segrar. Hanna Idefjärd tog en 15:e plats på dag-SM och en 8:e plats på natt- SM för juniorer. Andreas Ernstad belade en 10:e plats på dag-SM för juniorer. Maria Pettersson blev 8:a på terräng-SM 8000 meter.

1999
Årets träningsläger var förlagt till Åhus med 23 deltagare. Även i år nådde Maria Pettersson en framskjuten placering då hon blev 6:a på terräng-SM 8000 meter. Under sommaren reviderade och utökade Johan G Larsson Östanåkartan. Utmärkelser utdelades till 20 av klubbens medlemmar vid års- mötet.

Våra ungdomar Richard Rosgren, syskonen Karlsson och syskonen Hjalmarsson nådde många framskjutna placeringar vid olika tävlingar. Andreas Ernstad blev 5:a på kort-SM för juniorer på Gotland. Martina Karlsson tog hem segern i ungdomens poängpris.

2000
Klubben deltog i sökandet efter försvunna personer i Landsbro och Korsberga. Stefan Larsson och Rose-Marie Hjalmarsson segrade i 5-dagars. Våra ungdomar segrade i Ronnebykavlen HD 12 samt i DM-budkavlen H 12 och det blev också en andraplacering i Per & Kersti Cup. Träningslägret var förlagt till OK Alehofs klubbstuga utanför Göteborg.

Klubben deltog för första gången med ett lag i lag-DM i friidrott. Maria Pettersson vann flera DM-segrar och tog en 9:e plats på SM 8000 meter. Vårfest ordnades i bygdegården Årset med ett 50-tal del- tagare. Kartan "Prästastigen" färdigställdes under året och Martina Karlsson vann ungdomens poängpris.

2001
Klubbmedlemmar deltog i sökandet efter försvunnen person i Vetlanda. På den nya kartan "Prästastigen" genomfördes en nationell tävling med Silva Allan Hall OL-Cup med perfekta arrangemang och med 1122 deltagare. I januari månad arrangerades Smålands OF:s ungdomsläger med ett 80-tal deltagare. Tränings- lägret var förlagt till Åby SOK:s klubbstuga, Norrköping. Ungdomens poängpris togs hem av Christian Hjalmarsson.

2002
Träningslägret var återigen förlagt till Åhus. Martina Karlsson tog hem ungdomens poängpris och segrade i D 14 på SSM. Richard Rosgren tog en andraplats i H 14 på GM. I terräng-DM tog pojklaget en guldmedalj i lagtävlingen.

Den nationella orienteringen i Östanå genomfördes under vintriga förhållanden med ett 70-tal deltagare. För ungdomarna i H 14 blev det seger i Per & Kersti Cup och DM-budkavlen. Antalet deltagare på Tjejlunken ökade och 371 tjejer fullföljde loppet.