Bli medlem

Ansök om att bli medlem eller stöd OK Njudung genom att först fylla i dina personuppgifter på den här sidan. Om du ska ansöka om ett familjemedlemskap så fyller du i och skickar alla familjemedlemmars uppgifter en efter en. För att förenkla vår hantering så ser vi gärna att ni fyller i fullständigt personnummer.

Efter att du har fyllt i formuläret så betalar du in medlemsavgiften eller ditt stödbidrag till vårt swishnr 123 636 65 53 eller bankgiro 560-6264. I meddelandefältet anger du namn på alla de som du betalar för. Se avgifterna i tabellen nedan.

Du kan även välja att betala in medlemsavgift eller stödjandebidrag utan att fylla i dina uppgifter på denna sida då behöver du ange namn, adress, födelsedata och telefonnummer i meddelandefältet. Vi behöver även din e-postadress och mobilnummer om du vill ta del av information som går ut till medlemmar.

Medlemsavgifter 2023

Familj 800 kr
Vuxen 400 kr 17år och äldre
Ungdom 200 kr 16 år och yngre
   
"Stödjande" familj 200 kr
"Stödjande" vuxen 100 kr
"Stödjande" Valfritt belopp

           

Stödjande och medlemmar behöver endast ansöka om medlemsskap i formuläret.

Skapa ny kod

secret