Funktionärer 2024

Styrelse Kontakt
Jessica Martinsson, ordförande                            070-221 83 12  
Marianne Rosgren  
Anna Rosén, kassör 073-031 02 33
Bo Hultgren 070-626 50 49
Marcus Stråhle  
Dennis Toll 0383-121 97
   
Revisorer  
Jan Karlsson  
Tomas Elofsson  
   
Revisorssuppleant  
Bengt Hesslekrans  
   
Träningskommitté     
Lotta Petersén  
Maria Sundberg      
Dennis Toll       
Bo Hultgren, huvudansvarig orienteringsträning
Johanna Petersson  
   
Uttagningskommitté     
Per Fransson, ansvarig            070-326 41 71
Marina Johansson      
Lotta Petersén  
   
Tävlingskommitté         
Joakim Karmetun, ansvarig  
Anders Pettersson  
   
Marknadskommitté     
Christer Bardh, ansvarig    
Jan Karlsson  
Cecilia Karmetun, hemsida, sociala medier
Per Fransson, IT  
Dennis Gustafsson  
   
Friidrottskommitté  
Bengt Hesslekrans, kontaktperson  
Maria Pettersson  
Thomas Petersén  
Per Sundling  
   
Festkommitté  
Caroline Johansson  
Magnus Johansson  
Johanna Petersson  
Johannes Petersson  
   
Utbildning  
Maria Pettersson 070-291 49 78
   
Stuggrupp  
Allan Olovsson, ansvarig 070-850 13 04
Kjell Rosgren  
   
Stugbokningsansvarig  
Cecilia Elofsson  
   
Veterankommitté  
Margareta Larsson, ansvarig 076-771 53 92
Stefan Larsson  
Allan Olovsson  
Kjell Rosgren  
   
Motionsspår  
Styrelsen  
   
Kartor        
Stefan Larsson, ansvarig 070-658 95 23
     
Valberedning  
Christer Bardh  
Anders Svensson