Skidspåren i Östanå

  • 20 sep 2023

Sedan några år sköter OK Njudung skidspåren i Östanåområdet. Allan och Arne har under åren hanterat detta själva. Nu skall vi bilda en grupp som kan stötta Allan och Arne.

Tanken är inte att man skall köra skoter var och varannan dag utan någon eller några gånger per vinter.

Det som spårats är Östanå Golfbana och banvallen till Myresjö. Vid större snömängder kan också milspåret och elljusspåret komma i fråga.

Det finns olika uppgifter att hjälpa till med, inte bara spårning. Så här ser ”spårningsåret” ut.

 

Oktober            Möte med Kommunen och Golfklubben

November        Utsättning av stolpar

Vid snö              Spårning

Mars                   Inplockning av stolpar

 

Har du tid att hjälpa till med detta skicka sms till Bobo 0706-26 50 49. Meddela även vilken eller vilka delar du kan hjälpa till med.