Slutdrevet

  • 3 dec 2022

Anders Petersson vann årets Slutdrev! I ett vintrigt och snöigt väder kämpade ett tjugotal orienterare för att få sitt namn inristat i tennkannan! Det blev alltså Anders som får sitt namn på kannan år 2022.

OBS! Fullständig resultatlista finns på anslagstavlan i klubbstugan. 

Resultat

Långa banan (7,2 km)

1. Karl Petersén 2. Joakim Karmetun 3. Johan Sandlund 4. Per Fransson

Korta banan (4,2 km)

1. Anders Petersson 2. Johannes Petersson 3. Dennis Toll 4. Marina Johansson