Vandring på torsdag

  • 6 nov 2022

Välkommen till höstens sista vandring i OK Njudungs regi to 3 nov! Samling vid Illharjens parkering kl. 09.30. Upplysn. 0706 589 523